بازسازی عمارت جان / علیرضا طهمورثی

معمار: علیرضا طهمورثی مکان: کیلان، دماوند، ایران سال: ۱۳۹۷-۱۳۹۶ همکاران طراحی: پیمان برخورداری، حمیدرضا خلیلیان محاسبات سازه: مشاورین بردار، مسعود داریوشی عکس: دید استودیو «عمارت جان» پروژه بازسازی ساختمانی ۶٠ ساله در حومه تهران است. مساله «خانه دوم» در حومه شهرها به عنوان فضایی جهت تجربه لایف استایلی متفاوت از آنچه در کلان شهرها وجود دارد به گونه‌ای به یکی از ملزومات…