شیت بندی معماری ،طراحی شیت معماری

شیت بندی چیست ؟ مهم نیست که ترم های اولیه دانشکده معماری و یا یک مهندس معمار با سبقه ی کار طولانی هستید شما به عنوان شخصی که حرفه ی معماری را برگزیده است همیشه باید با نحوه ی درست شیت بندی آشنا باشید تا در هر مقطعی به خوبی بتوانید کارتان را ارائه دهید.…