پایداری و عملکرد در معماری

11 فروردین 1402

۷ ویژگی اساسی یک ساختمان نت زیرو (Net Zero Building)

برای ساختمان‌ها، نت زیرو بودن از نظر انرژی به معنای تولید آن چیزی است که در یک دوره یک ساله قابل مصرف است.