ساختمان مسکونی آستانه اثر آتلیه معماری اکنون در شیراز