فروشگاه آبنبات فروشی (Candy Store) اثری از علیرضا شرافتی