طراحی پارک سنتر تهران اثری از گروه معماری بنسار و محمد مجیدی