​پل تندرستی​​​​​​​ | طراحی شده توسط استودیو معماری کَتوم