پروژه معماری داخلی سرمه |طراحی شده توسط استودیو معماری شماره ۴