می 26, 2022

معماری گوتیک چیست؟

معماری گوتیک که به‌خاطر طاق‌های نوک تیز، پشت بند های مرتفع و پنجره‌های شیشه‌ای رنگ‌آمیزی‌ شده اش معروف است، یک نوع معماری اروپایی است که در […]