استراتژی‌های کم کربن

19 فروردین 1402

استراتژی‌ های کم کربن |به کار بردن پانل‌های عایق‌ در پوسته های سازگار با محیط زیست

گزارش سال ۲۰۲۲ سازمان ملل متحد ادعا می کند که تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی، بسیار سریعتر از آنچه دانشمندان کمتر از یک دهه پیش پیش بینی […]