استودیو معماری شماره ۴

12 فروردین 1402

پروژه معماری داخلی سرمه |طراحی شده توسط استودیو معماری شماره ۴

سرمه یک پروژه معماری داخلی با کاربری مسکونی می باشد که توسط استودیو معماری شماره ۴ در شهر تهران طراحی شده است.
11 فروردین 1402

پروژه وُثاق | طراحی شده توسط استودیو معماری شماره ۴

پروژه وُثاق خانه ای است که با توجه به اقلیم منطقه طراحی شده است این پروژه توسط استودیو معماری شماره ۴ در شهر گنبدکاووس به اجرا در آمده است.