بانک نورمن فاستر

فوریه 7, 2020
مرکز فرهنگی و هنری شانگهای

مرکز فرهنگی و هنری شانگهای اثر نورمن فاستر

بانک مرکزی نورمن فاستر