برج هرست

برج هرست از 1928 تاکنون اثری از نورمن فاستر و شرکا

برج هرست و معماری آرت دکو برج هرست را می توان به عنوان یک معماری برجسته و آسمان خراشی مدرن در ابعاد مختلف تعریف کرد. این یک ساختمان مرتفع مدرن فوق العاده شگفت انگیز به قدمت 100 ساله است که ترکیبی از جسارت قدیمی با ترکیب سبک مدرن و ساختار فولادی اسکلت بیرونی بزرگ عمودی…