12 فروردین 1402

خانه حیات دار | طراحی شده توسط استودیو معماری شماره ۴

تجربه ی “خانه حیات دار” برای ما تجربه ی باز تعریف روح معماری ایرانی با ظاهری امروزی بود. این پروژه توسط استودیو معماری شماره ۴ طراحی شده است.