سبک معماری کلاسیک

1 شهریور 1401

سبک معماری کلاسیک چیست؟

نمادین ترین سازه های کلاسیک ، معابد سنگی بزرگی هستند که بر اساس تقارن و نظم ساخته شده اند. به این ترتیب، این سبک یک سنت […]