معماری پسا کووید

15 فروردین 1402

معماری برای سلامتی و رفاه | مزایای معماری پایدار

طراحی برای سلامتی و رفاه (Wellbeing) در معماری به طراحی در حمایت از سبک زندگی سالم و توجه به تأثیرات فیزیکی، ذهنی و عاطفی ساختمان ها […]