26 اردیبهشت 1402

حضور در هرمز ۰۲–اقامتگاه ماجرا | اثری از طراحان و بناکنندگان زاو

پروژه اقامتگاه ماجرا بخشی از ایده «حضور در هرمز» است که از سال ۱۳۹۴ آغاز شده است و سعی دارد تا صدای مردم جزیره شود.