29 فروردین 1402

ویلا مایان | اثری از افشین خسرویان و همکاران

ویلا مایان در حاشیه سومین دهکده گردشگری ییلاقی مشهد با قدمتی ۱۸۰۰ ساله قرار دارد. این بنا توسط افشین خسرویان و همکاران طراحی شده است.