دفتر معماری آینه

14 اردیبهشت 1402

ساختمان مسکونی افشار | طراحی شده توسط دفتر آینه

ساختمان مسکونی افشار در بافت متراکم شهری تهران واقع شده است.این بنا توسط دفتر معماری آینه طراحی برای یک خانواده طراحی شده است.