2 اردیبهشت 1401

سقف سرد (Cool Roof) چیست؟- استراتژی های معماری 2030

سقف سرد چیست؟ سقف سرد طوری طراحی شده است که نور خورشید را بیشتر از سقف معمولی منعکس کند و انرژی خورشیدی کمتری را جذب کند. […]